Haarp Programi Nedir? - Dünyayi Bitirecek Program

 

HAARP PROGRAMI NEDİR?

Yüksek Frekanslı Aktif Orora Araştırma Programı’nın kısa adıdır HAARP.

Bilindiği gibi, son yıllarda en fazla tartışılan konulardan biriside, küresel

iklim değişiklikleridir.

İklimler, istenildiğinde değiştirilebilir mi?

Bu tartışmalar uzun yıllardan beri yapılmaktadır. Bu gün gelinen noktada, bu

tartışma daha bir can alıcı şekle dönüşmüştür. Çevre ve doğa şartlarını

değiştirme mücadelesi, aslına bakılırsa son 50 yıldır devamlı olarak

tartışılmaktadır ve ABD başta olmak üzere, Rusya’da bu yönde önemli mesafeler kat

etmiş durumda.

İlk olarak Amerikalı matematikçi John Von Neumann iklim değiştirme deneylerine

başlamış. Bu deneyler özellikle soğuk savaş döneminde, ABD Savunma Bakanlığı ile

birlikte, daha o zamandan bazı iklim savaşı yöntemlerini öngörmüştü. Bu gün çevre

şartlarını değiştirme teknikleri, ABD ordusu tarafından uygulanmaktadır.

Bir süreden beri, bu konuda bir dizi kaynaktan

bilgisel düzeyde inceleme ve araştırma yapıyorum ve edinmiş olduğum bilgiler

neticesinde, ABD ordusunun, bu yönde hayli mesafe katettiği ve ileri düzeyde

teknikler geliştirdiği gerçeği ile karşı karşıya kaldım dersem yalan olmaz.

ABD ordusunun bu yönde yapmış olduğu çalışmaların kısa adıdır HAARP. Yani Yüksek

Frekanslı Aktif Orora Araştırma Programı. Bu araştırma programı, Yıldız

Savaşlarının bir parçası olarak geliştiriliyor ve bu programın en büyük özelliği,

atmosfer tabakasından işletilen ve dünyanın her tarafında tarım ve ekoloji

sistemlerini alt üst etmeye gücü olan bir kitle imha silahı.

Savaşan güçler açısından bu denli devasa bir kitle imha silahına sahip olmanın

hiç kuşku yok ki bir dizi avantajı vardır ve düşmanı zorlamak ve yok etmek adına

gücü elinde bulundurana önemli imkanlar ve seçenekler sunar. Bu seçenekler

arasında fırtına, sis, yağmur, sel, kasırga, kuraklık ve deprem gibi bir dizi

doğal afet yaratma seçeneği vardır.

Aynı zamanda iklim değiştirme teknolojileri, hem iç güvenlik ve hem de dış

güvenlik alanındaki önlemlerin önemli bir parçası olacağı gibi, aynı zamanda

uzayda hava şartlarını ekileyerek, yapay iklimler yaratmakta söz konusudur.

Aslında BM bu konuda 1977 yılında bir adım atmış ve o dönemde almış olduğu bir

kararla bu gibi iklim değiştirmeye yönelik çalışmaların yapılmamasına yönelik

“uzun süre etkili olacak vahim sonuçlara yol açabilecek olan çevreyi değiştirme

teknolojilerini yasaklayan” bir Uluslararası anlaşmayı kabul etmiş. Bu

teknolojilerin dünyanın yapısını değiştirme, bitki ve su örtüsünü ve atmosferini

yada uzay yapısını değiştirme olarak tanımlanmıştı. 1977 yılındaki bu anlaşmanın

özü 1992 yılında Rio de Janerio’daki Dünya zirvesinde de yinelenmek sureti ile

askeri amaçlı kullanım konusu bir tabuya dönüştürmüş.

Ne var ki dünyanın Jandarması ABD bu gibi hususları hiç bir zaman dikkate

almadığı için, 1992 yılından beri daha bir aktif olarak iklim değiştirme

teknikleri üzerinde çalışmalar yapmaya başlıyor.


1992 yılında ortaya çıkıyor. Alaska’nın Gokona yöresinde yüksek frekanslı radyo

dalgaları ile atmosferin üst tabakalarına çok yoğun enerji gönderebilen ve alan

yüksek frekans antenlerinden oluşuyor.

HAARP’ın finansmanı ABD Hava Kuvvetleri, ABD Donanması ve İleri Düzeyde Savunma

Araştırma Projeleri Ajansı
tarafından sağlanıyor.

Bu konuda ABD kaynaklarının yapmış olduğu açıklamalara göre HAARP’in amacı

araştırma için atmosferin üst düzeylerinde bazı küçük, yerel değişiklikler

oluşturmak.

Oysa bu konuda Uluslararası Halk Sağlığı Enstitüsü bir açıklama yapıyor ve

HAARP’in dev bir ısıtıcı gibi işlediğini, atmosferin üst düzeylerine feci düzeyde

zarar verebileceğini, dünyayı koruyan tabakada büyük yaralar açtığını söylüyor.

imagesPeki bu söylenenlerin dışında HAARP programında başka neler varmış?

Mesela radyo iletişim hatlarını kırabilecek silahlar üretmek HAARP programında

varmış.Mesela roket ve uzay gemilerine yerleştireceği aletlerle, elektrik

ağlarında büyük kazalara yol açabilecek bir silah oluşturmak da varmış.

Petrol ve gaz hatlarında ciddi kazalara yol açarak, akıl sağlığını

etkileyebilecek silah oluşturmakta HAARP programında varmış.

Dolayısı ile bu verilerin ışığından yola çıkarsak, insanlığın karşı karşıya

olduğu feci durum, akıl almaz boyutlarda. Şayet bu gibi silahların üretimi hayata

geçerse, ABD dünyanın bir çok bölgesine, inanılmaz zararlar verecektir. Başka

ülkelerin ekonomilerini direkt olarak yerle bir edebilecektir.

Eko sistemleri ve tarımı etkileme amacı ile kullanılabilir. Dünyanın bir çok

coğrafyasında istediği anda tarımı zayıflatabilir ve kendisine olan bağımlılığı

daha da bir direkt hale getirebilir.

Yani daha açık bir ifade ile, HAARP programı bir çok yönü ile diğer alışılmış

stratejik silah sistemlerini gölgede bırakıyor.

HAARP PROĞRAMININ AMACI

HAARP askeri ve sivil her iki amaca da yönelik olarak iletişim ve gözlem

sistemlerini zenginleştirmekte kullanmak ve anlaşılabilir hale getirmek için

özellikle üstünde durulan iyonosferin (yeryüzünden havanın 80 km yüksek kısmı )

davranış ve özelliklerinin anlaşılması için çalışılan bilimsel bir çalışmadır.

HAARP programı, dünya çapında iyonosfer tabakası hakkında araştırma olanaklarının

geliştirilmesi olmakla birlikte; (The Ionospherıc Research Instument-IRI), (HF)

yüksek frekans düzeyinde yüksek güçlü bir aktarıcıyı işletme olanağıdır.IRI,

İyonosferin belirli bir bölgesinin bilimsel bir çalışma amacıyla geçici olarak

uyarılmasıdır.

Bilimsel ve tanısal gözlem yapabilecek olan bilim takımı, uyarılan bölgede ortaya

çıkacak olan fiziksel gelişmeleri cihazları ile gözlemleyeceklerdir.
HAARP’ın resmi kaynaklardaki amaçları

Atmosferdeki termonükleer araçları kontrol edecek elektromanyetik vuruşları

gerçekleştirmek.
Denizaltılar ile haberleşmeyi kolaylaştırmak. Bu haberleşme ELF(Extremely Low

Frequency) ve VLF(Very Low Frequency) dediğimiz 30Hz-30KHz civarında

çalışmaktadır. ELF nin yan etkileri bilindiğinden mevcut ELF vericileri ile HAARP

vericileri değiştirilmek istenmektedir.
Radar sistemlerini geliştirmek.
Çok geniş bir alanda ABD ordusunun haberleşmesini sağlamak.
Cray ve EMass süper bilgisayarlarının yardımı ile yer altının tomografik

haritasını çıkarabilmek.
Petrol, doğalgaz ve mineral yataklarını tespit etmek.
Cruise füzesine benzer alçak irtifadan uçan füze ve hava araçlarını havada imha

etmek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Teknik Bilgiler

Haarp İyonosferik Araştırma Olanağı, özellikle kuzey kutup dairesi yüksek

atmosfer tabakasını araştırma işlemidir.İşlem iki temel parçadan oluşur:

Yüksek güçte bir aktarıcı ve antenin (HF) yüksek frekans düzeyinde

işletilmesidir.Aktarıcı (Tranmitter), dikdörtgen düzlem dizilişinde ayarlanmış

çaprazlama ikiz kutuplu 180 antenlik bir sisteme 3.6.milyon Wat’a kadar yükleme

yapabilmektedir.

Bilimsel cihazların yaygın kullanım amacı, aktarma sisteminin araştırma esnasında

kullanımında üretilen etkisinin şafak iyonosferin arka planının gözlenmesidir.Bu

cihazların verileri gerçek zamanda dünya çapında internet ortamında da

izlenebilmektedir.

İyonosferik araştırmalar sırasında aktarıcılarca üretilen sinyaller, işletim

sistemine bağlı olarak birkaç on km.lik çapta, birkaç yüz metrelik kalınlıktan

100 ile 350 km arasında bulunan alıcı anten düzlemlerine yukarı doğru

yöneltilerek aktarılır.

İyonosferdeki HF yüksek frekans sinyalinin yoğunluğu iyonosferin her cm2 ne 3

mikrowattan küçük olup, güneşin gönderdiği ve dünyamıza ulaşan elektromanyetik

radyasyondan on binlerce kez, iyonosferi yaratan güneşin doğal kızılötesi (UV)

enerjisinden de yüzlerce kez daha azdır.

HAARP vasıtasına yerleştirilmiş çok hassas bilimsel cihazlarca üretilen küçücük

etkiler dahi gözlenebilmektedir ve bu gözlemler, güneş-toprak arası etkileşiminde

işlemin içinde oluşan yeni plazmaların dinamikleri hakkında yeni bilgiler


İYONOSFERİN ÖNEMİ

İyonosfer bilindiği gibi telsiz dalgalarını yansıtma özelliği keşfedildiğinden bu

yana haberleşme alanında kullanılmaktadır.Yeryüzünden 35 km ile 500 km arasında

bir yüksekliği içermektedir.Amerika’nın Sesi ve BBC gibi uluslar arası yayın

yapan kuruluşlar yıllardır bu hava katmanını kullanmaktadırlar.

Güneş patlamalarının ve güneşten gelen ultraviyole (kızılötesi) ışınlar ile

radyasyon bu katmanda bulunan gazları iyon adı verilen küçük parçacıklara

ayırmakta, katmanı oluşturan gazları elementlerine ayırmakta, bazı elementleri de

nötr veya yüksüz hale getirirken atomların elektronlarını da boşa

çıkartmaktadır.Bu işlem gece ve gündüz olarak değişim göstermektedir.Gerek

iyonosfer kullanılarak gerekse uydu sistemleri kullanılarak yapılan haberleşme,

gözlem gibi faaliyetlerde güneşin, yukarıda sayılan tesirleri olumsuz,

engelleyici etkiler yarattığı bilinmektedir.

Haarp projesi kapsamında geliştirilmiş sistemler de iyonosferin bu özelliklerinin

araştırılarak bu katmandan daha elverişli şekilde yararlanma olanağını arttırmak

ve kullanım düzeyini mükemmele çıkartmak olarak yorumlanmaktadır.

Bu Haarp sistemini anladığımız kadarı ile açıklamaya çalışırsak, yerdeki tesiste

bulunan bir aktarıcı antenle havaya radyo dalgaları veya elektrik verilmekte,

iyonosfer tabakasından geri yansıyan bu enerji yeryüzünde bulunan bir alıcı anten

tarafından emilerek iletişimin kesintisiz sürdürülmesi sağlanmaktadır.Radyo, Tv,

askeri haberleşme böylece kesintisiz olarak devam etmektedir.

HAARP İDDİALARI GERÇEK Mİ?

İlk önce böyle bir kurum ve kuruluşların olduğu bir gerçektir. İşte Listesi,

HAARP Sitesinden;

Puerto Rico, the Arecibo yakını Observatory-HIPAS (Amerika’ya ait)
Alaska Fairbank yakını Gakona
European Incoherent Scatter Radar site (EISCAT) (Norveç-Tromso )
Jicamarca, Peru;
Moscova yakınları, Rusya
Nizhny Novgorod (“SURA”)
Apatity,
Kharkov yakınları, Ukrayna
Duşanbe, Tacikistan.

Bu sitenin yazılarının yukarıdaki kısımlarını tercüme ederek bir fikir çıkarmaya

çalıştım.Ancak iddia edildiği gibi bu HAARP araçlarının depremler, kasırgalar,

tufanlar yaratmada kullanılabildiğine dair bir şey bulamadım.Yalnız İyonosfer

tabakasının tahrik edilmesi, iyonlaşmanın hızlandırılması gibi etkileri de dil

bilginiz kadarı ile okuyup anlayabilirsiniz.Bu tesis iddia edildiği gibi HF

yüksek Frekans ve ELF çok düşük frekansları üretmektedir.

Bu konuda yazılıp çizilenlerin çoğu açıkça “iddia”dan başka bir şey değildir.

Ama, Olur mu olur.Bunu iddia edip savunacak kadar bir bilgiye sahip olmasam da bu

iddialar da bu kuruluşun sitesinde hiç kaale de alınmamıştır.

Aksine tesislerinin resimlerini de internet ortamında insanlıkla

paylaşmaktadırlar.

Şimdi HAARP karşıtı açıklamalara bakalım ve teorileri destekleyen olayları

inceleyelim.

İklimleri değiştirebilir.
Kutupları eritebilir veya yerinden oynatabilir.
Ozon tabakası ile oynayabilir.
Deprem yaratabilir.
Okyanus dalgalarını kontrol edebilir.
Dünyanın enerji kuşakları ile oynayarak insan biyolojisini ve beynini

etkileyebilir.
Radyasyon yaymadan termonükleer patlama oluşturabilir.

Yalnız bir soru da sorulursa ne olur.?

Uydu teknolojisi bu kadar gelişmişken iyonosfer tabakasını sürekli inceleyip

gözlemlemek için Alaska’nın Gakona bölgesinde İyonosfer Araştırma ve Gözlem

evinde bilmem ne kadar insanı medeniyetten mahrum bırakacak şekilde çalışmalarına

değecek artı değer nerededir?
Sadece Amerika’nın Sesi ve İngiliz BBC ile dünya etrafında durmadan gezen ABD

askeri güçlerinin anında kesintisiz iletişimin sürdürülmesi için de bu kadar

masrafa gerek yoktur elbette.Dediğim gibi uydu teknolojisi var ne de olsa.

Burada yalnız haberleşme amaçlı değil gökyüzünü, güneşin tacının ve diğer gök

olaylarının da gözlemlenmesi de işin diğer yönüdür.Öyle yazmaktadırlar.

Ama bunlar içinde uzayda bir alay uydu, teleskop vs zaten vardır.
Ayrıca bu tesisin kurulması için Amerika’da bu kadar üniversite ve askeri kurumun

personel, kaynak, teknoloji ve bilgi ortaya koyduklarını da eklersek iddialar

abartı olmaktan çıkacaktır.Buyurunuz, Üniversiteler; the University of Alaska,

Stanford University, Cornell University, University of Massachusetts, UCLA, MIT,

Dartmouth University, Clemson University, Penn State University, University of

Tulsa, University of Maryland, SRI International, Northwest Research Associates,

Inc., and Geospace, Inc.

Şimdi de Askeri kurumlar; Air Force (Air Force Research Laboratory-Hava

Kuvvetleri Laboratuvarı), the Navy (Office of Naval Research and Naval Research

Laboratory-Deniz Kuvvetleri Lab.), ve the Defense Advanced Research Projects

Agency (Savunma ve ileri teknoloji projeleri araştırma ajansı).

Birkaç yıl önce Amerika’da ard arda 7-8 kez meydana gelen kasırgaların ardından

Amerika Çin mallarının ülkeye girişine izin verdi.Arkasından Çinde depremler ve

kasırgalar can almaya başladı.Üstelik bu kasırga ve depremler ne hikmetse Çin ile

ilişkileri iyi olan güney pasifik ülkeleri Myanmar, Pakistan, Vietnam ve

diğerlerinde meydana gelmiştir.

Tesis iddia edildiği gibi yüksek frekansta enve voltajda elektrik akımını

İyonosfer tabakasına göndermektedir.Umarım barışçıl amaçlardan başka bir amaçla

kullanılmaz.Atom silahlarından çok bunu tercih edenler de çok olabilir.

Şöyle bir itirafı da bir çok Amerikan ve Japon yaygın medya sitelerinde okuduktan

sonra yazma gereği duydum.Amacım kimseyi tahrik etmek değil sadece bilgilendirmek

ve insanlığa karşı insanlık borcumu ödeme isteğimdendir.Yoksa yüzlerce belge

sayılabilecek iddialar var.Sayan da var zaten.İşte o itiraf;
Ve çok önemli bir yetkiliden açık itiraf; “Bazılarının; elektromanyetik dalgalar

yolu ile iklimleri değiştirme, depremler yaratabilme, volkanları harekete

geçirebilme yeteneğine sahip silahlar geliştirdiğini biliyoruz.” (ABD Savunma

Bakanı William Cohen; 1997, Georgia Üniversitesi, “Terörizm, Kitle İmha

Silahları, Kitlesel İmha ve ABD Stratejisi” üzerine konferansta.)

 

 

 

 

 

Nach oben