Hz. Muhammedden Altin Değerinde Öğütler

HZ.MUHAMMED S.A.V’DEN ALTIN DEĞERİNDE ÖĞÜTLER

AYVA ;
‘’Ayva yiyiniz, yürek sıkıntılarınızı alır, göğüsteki balgamı temizler. Kalbe kuvvet ve şecaat verir. Şayet hamile kadın yerse çocuğu güzel olur.’’
BAKLA;
’’Bir kimse bakla yerse, Cenab-ı Hak o kimseden yediği baklanın misli kadar hastalık çıkarır. ’’
ÇÖREKOTU ;
’’Çörekotuna kıymet veriniz muhakkak ki o ; ölümden başka her derde şifadır. ’’
ET ;
’’ Et yemek insanın ahlâk ve cemalini güzelleştirir. ’’
’’Dünya ve ahrette yiyeceklerin efendisi ettir. ’’
HURMA;
’’ Kim sabahları aç karnına Medine’nin ACVE denilen hurmasından yerse o gün ona zehir ve sihir tesir etmez. ’’
’’Hurma yemek kulunçtan kurtarır. ’’
’’ACVE hurması Cennet meyvelerindendir. Zehre karşı şifadır. ’’
HARDAL – TERE TOHUMU;
’’Hardal ve tere tohumuna kıymet veriniz. Cenabı-eceli ve Âlâ onları her derde şifa kılmıştır. ’’ (Tere tohumu bala karıştırılır, macun gibi yapılıp yenirse baş ağrısına iyi gelir.)
HİNDİBA;
’’Hindibayı silkmeden yiyiniz, zira Cennet’ten üzerine damla düşmediği gün yoktur. ’’
İNCİR ;
’’incir yiyiniz. Eğer iddia etsem ki Cennet’ten bir meyve geldi,o da incir desem,sözümde yalancı olmam.Basurdan kurtarır,siyatiğe iyi gelir.’’
İNEK SÜTÜ ;
’’İnek sütünü içmeye devam ediniz,inek sütü her derde şifadır. ’’
’’İnek sütüne devam ediniz,zira inek sütü şifa,yağı devadır. ’’

KARPUZ ;
Karpuzda on şifa vardır ;
’’1- Yemektir.
2-Şerbettir.
3-Reyhandır.
4-Çövendir.
5-Meyvedir.
6-İç organları temizler.
7-Meniyi çoğaltır.
8-Deri üzerindeki kiri temizler.
9-Rutubet ve soğuklamadan mütevellit hastalığı giderir.
10-Cimayı arttırır.
KARA HELîLE ;
’’ Kara helîle içmeye devam ediniz,şüphesiz ki o, Cennet ağaçlarındandır. Lezzeti acıdır fakat her derde şifadır. ’’
KAVUN;
’’ Yemekten evvel kavun yenirse hazım cihazlarını yakar, hastalıkları giderir. ’’
KINA;
’’Kınaya devam ediniz. Şüphesiz ki saçınızı ,başınızı parlatır,kuvvetlendirir. İnsanın bedenine kuvvet verir. Kabirde şahitlik eder.’’
KURU ÜZÜM;
’’Kuru üzüm ne güzel yiyecektir, yemeye mülâzemet ediniz,safrayı izale edip balgamı giderir.Ahlâkı güzelleştirir. Ağız kokusunu güzelleştirir. ’’
KEKİK – MÜRSAFİ – YAVŞAN OTU ;
’’ Evlerinizi kekik otu, yavşan otu ve mürsafi ile tütsüleyiniz. ’’
KUR’AN VE BAL;
’’ İki şifa kaynağına devam ediniz. Onlar da Kur’an ve baldır. ’’
’’Helalinden kazanılan para ile bal satın alınır, yağmur suyu ile içilirse ölümden başka her derde şifadır. ’’
MİSVAK;
’’Dişleri misvakla temizlemek, fırçalamak ölümden başka bütün hastalıklara şifadır.’’

MANTAR;
’’ Üç, beş veya yedi mantar alıp onları sıktım. Suyunu bir şişeye koydum. Bu suyu göz ağrısından müzdarip olan cariyemin gözüne sürme olarak çektim, şifaya kavuştu. ’’
MERCİMEK;
’’Mercimek yemeye devam ediniz,mercimeği yetmiş Peygamber övmüştür.’’ ( Kanser gibi hastalığı olanlar mercimek ve sığır eti yememelidir.)
NAR;
’’ Narı, içindeki zarı ile yiyiniz, muhakkak ki o, mideyi dibağat edip,temizler. ’’
NERGİZ;
’’ Nergiz çiçeği koklamaya devam ediniz, zira kalbde delilikten, barastan, cüzamdan bir habbe vardır. Onları nergizden başka bir şey gideremez. ’’
NAZAR;
’’Nazarı değen kimse yüzünü, ellerini dirseklerine kadar ve göbeğinden ayaklarına kadar yıkar,su kaba konur,bu su nazar değenin başına ve arkasına dökülür,sonra su kabı yüzükoyun çevrilirse , hasta Allah’ın izniyle iyi olur. ’’
PATLICAN;
’’ Bir kimse patlıcanı maraz ve illet olmak niyeti ile yerse maraz ve illet olur. Şifa niyeti ile yerse şifa ve deva olur. ’’ ( Yaşlılara, ülser, kanser gibi hastalıklara müptela olanlara zararlı olduğu gibi devamlı yemek de zararlıdır.)
PİRİNÇ;
’’Yerden biten her bitkide zehir ve şifa vardır. Pirinç ise öyle değildir. Onda yalnız şifa vardır. ’’
RAZİYANE ;
’’ Raziyane ve sinamekiye mülâzemet ediniz.Zira ölümden başka her derde şifadır. ’’
REYHAN;
’’Reyhan çiçeği kime verilirse alsın, kabul etsin reddetmesin , zira taşıması hafif,kokusu güzeldir. ’’

SARIMSAK;
’’Çiğ sarımsak yiyiniz. Eğer Cebrail (a.s.) ile konuşmamış olsaydım ben de yerdim. ’’ (Dört ay yenmeye devam edilirse, beyaz kılları döker, yerine siyah kıl getirir.)
SİNAMEKİ;
’’ Resûlü Ekrem : Esma b.Umeys (r.a.)’a ne ile ishal oluyorsun?
Şübrüm sinameki ile dedi.
Resûlü Ekrem : ’’Onun tabiatı sıcak ve akıtıcıdır. ’’buyurdu.
Esma(r.a.) : ’’Amel olmak icap ederse hep sinameki ile olurdum. ’’
Resûlü Ekrem: Eğer ölüme şifa veren bir şey olsaydı o da sinameki olurdu. ’’ buyurmuştur.
Yapılışı; Sıkmak veya kaynatmak sureti ile suyu elde edilir. Yatarken veya sabah aç karna birer bardak içilir. Veya sinameki, tereyağı ve bal macun yapılarak yenilir.
SU İÇMEK;
’’Sizden birisi su içtiği zaman emer gibi içsin, soluk almadan içmesin. Zira suyu birden bire içmek karaciğer ağrısı yapar. ’’
SOĞUK SU;
’’Sıtma Cehennem hararetindendir. Ona soğuk su serpmek suretiyle soğutunuz. ’’
SÜRME ;
’’Sizin en güzel sürmeniz (ismid)dir. Gözün kuvvetini arttırır ve kirpikleri bitirir. ’’
SEBZE;
’’Bir kimse mal ve evlâdının çok olmasını isterse sofrasında yeşillik yemeye devam etsin. ’’
TURUNÇ;
’’Turunç yemek kalbe kuvvet verir. ’’
TUZ ;
’’ Ya Ali (r.a.) yemeğine tuzla başla şüphesiz ki tuz yetmiş derde devadır. Cinnet ,cüzam,baras,karın ağrısı ve diş ağrılarına iyi gelir. ’’
TAUN(VEBA) ;
’’Bir yerde taun hastalığı olduğunu duyduğunuz vakit oraya girmeyiniz. Sizin içinde bulunduğunuz bir yerde taun vuku bulursa, oradan çıkmayınız. ’’

TELBİNE ÇORBASI;
’’ Telbine denilen çorba , hastanın midesini kuvvetlendirir. İnsandaki bazı sıkıntıları izale eder. ’’
Yapılışı; un veya un kepeği konarak biraz da bal ilave edilerek çorba elde edilir. Çok kere un çorbasına süt ve bal ilave edilerek yapılacağı da söylenmiştir.
ÛDİHİNDİ;
’’ Ûdihindiye kıymet veriniz , onda yedi hastalık için şifa olduğu muhakkaktır. Tozu zeytinyağına karıştırılıp burna damlatılır. Boğaz şişliğine iyi gelir. Zatülcenb hastalığına da iyi gelir. ’’
YEŞİL RENK;
’’Üç şey gözün kuvvet ve cilasını arttırır. Onlar da şunlardır; yeşile , akarsuya ve güzel yüze bakmak. ’’
YUMURTA;
’’Peygamberlerden biri Cenab-ı Ecelli ve Âlâ’ya zayıflıktan şikayette bulundu. Cenab-ı Hak o peygamberine (s.a.v.) yumurta yemesini emir buyurdu. ’’
ZEYTİNYAĞI;
’’Zeytinyağını içiniz ve yağlanınız. Zira o mübarek ağaçtandır. ’’4ŞEY VUCUDU KUVVETLENDİRİR:
Et yemek,
güzel kokuları koklamak,
çok banyo yapmak,
keten kumaştan elbise giymek.

4ŞEY GÖRÜŞÜ KESKİNLEŞTİRİR:
KABEye karşı oturmak,
uykuya yatarken sürme çekmek
yeşilliğe bakmak ve temiz yerde oturmak.

4ŞEY GÖRÜŞÜ ZAYIFLATIR:
İnsan dışkısına bakmak
İdam edilen adamı seyretmek
KABEye arkası dönük olarak oturmak.

4ŞEY AKLI ARTTIRIR:
Misvak kullanmak
Alimlerin meclisinde bulunmak
Lüzumsuz sözleri bırakmak
İyi insanlarla düşüp kalkmak.Beş şeyi çok iyi değerlendir !
Peygamber efendimiz s.a.v. bir sahabiye öğüt için şöyle buyurmuştur.
Beş şeyden önce, Beş şeyi çok iyi değerlendir.

1. İhtiyarlamadan önce gençliğini !
2. Hastalanmadan önce sağlığını !
3. Meşguliyetten önce boş zamanı !
4. Fakir düşmeden önce zenginliğini !
5. Ölmeden önce hayatını !

Bazı Öğütler !
Gençliğini eğlenmekle tüketen, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.
Kibir, yüksek adamı alçaltır.
Yetimlere kefil ol, Peygambere komşu olursun.
Sabır er kişilerin ahlakıdır.
Her iyilik ve kötülüğün karşılığı vardır.
İyilik yap ama başa kakma.
Cennet ucuz değildir, cehennemde pahalı değildir.
Ne halde olursan ol Allah(c.c.)’tan kork.

Değer :
Şu 4 şeyin değerini ancak aşağıdaki 4 kimse bilebilir.
1. Gençliğin değerini ancak yaşlılar bilir.
2. Huzurun değerini ancak bela çekenler bilir.
3. Sağlığın değerini ancak hastalar bilir.
4. Hayatın değerini ancak ölüler bilir.

Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki:
Gece uzundur, onu uyku ile kısaltma.Gündüz aydınlıktır, onu günahlarla karartma.

Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki:
Kıyamet günü, şu üçü hariç, bütün gözler ağlayacaktır.
1. Allah(c.c.) korkusu ile yaş döken Göz.
2. Allah(c.c.)’ın haram kıldığı şeylere bakmaktan kaçınan Göz.
3. Allah(c.c.) yolunda uykusuz kalarak nöbet tutan Göz.

Amel Defteri :
Ademoğlu ölünce amel defteri kapanır,
yalnız şu 3 durumunda kulun defterine iyilik işlenmesine devam edilir.

1. Sadaka-i Cariye (Kalıcı bir Hayır).
2. Bıraktığı ilim’den faydalanabilenler.
3. Ana Babanın affı için dua edecek salih bir evlat.

Hz.Adem’in, oğlu Şit’e ve dolayısıyle bütün insanlara yaptığı beş maddelik nasihati şöyledir :

1- Ey Şit! Oğullarına söyle: Dünyaya ayrılmayacaklarmış gibi bakmasınlar. Buradan bir gün göçüp gideceklerini düşünsünler.
Ben de Cennetten ayrılmayacağım diye düşünmüştüm.

2- İnsanlara söyle: Hanımlarının sözünü hakikatin ta kendisi sanıp, hemen kabul etmesinler. Biraz düşünüp, isabet derecesini incelesinler.
Zira ben hanımımın sözünü düşünmeden kabul ettiğim için, yasak ağacın meyvesinden yedim, sonunda da büyük bir pişmanlığa düştüm.

3- Oğulların, yapacakları işin sonunu düşünsünler…
Eğer ben o ağacının meyvesinden yerken bu işin sonunu düşünseydim, başıma gelenler gelmeyecekti…

4- Bir işe başlarken, içlerinde o işe ait bir endişe ve isteksizlik duyuyorlarsa, tekrar düşüunüp, yeniden tetkik etsinler.
Şayet ben, o ağactan yiyeceğim sırada, içimdeki endişe ve isteksizlik üzerinde durup, kararımı yeniden gözden gecirseydim, sonunda bu pişmanlığa düşmeyecektim.

5- Doğruluk ve isabet derecesini kesin olarak bilmedikleri işlerde de, istişare etsinler. Dürüstlüğüne inandıkları kimselerle yaptıkları istişare neticesindeki karara göre hareket etsinler.
Eğer ben, meleklerle istişare edip, işimi onlarla müzakereden sonra karara bağlasaydım, başıma gelenleri haketmeyecek, musibetlere maruz kalmayacaktım.
Bu sözlerimi sen de kendi oğullarına ulaştır ki, böylece babadan oğula, oğuldan da toruna intikal ederek, dünya devam ettikce tesirini icra etsin!..
Su içerken
Şu zamanlarda su içmemelidir: Hamamdan çıkınca, uykudan uyanınca, cimadan sonra ve terli iken.
Aç karna su içmemelidir. Suyu yavaş yavaş emerek içmelidir. Suyun hepsini bir solukta içmemelidir. Üç nefeste içmelidir. Soluğu suya değil, bardağın dışına vermelidir. Çok soğuk içmemelidir. Gece uykudan uyanınca su içmek sağlığa zararlıdır.
Ayakta ve yürürken yimemelidir. Hadis-i şerifte, (İnsan kalbi, tarladaki ekin gibidir. Yemek, yağmur gibidir. Fazla su, ekini kuruttuğu gibi, fazla gıdâ kalbi öldürür.) buyurdu. Çok yimek, hastalıkların başı, perhiz ederek az yemek ilâçların başıdır.
Midenin üçte biri yemeklere, üçte biri içeceklere ayrılmalıdır. Üçte biri hava payı olarak ayrılmalıdır. Yimekten sonra dişleri misvak ile temizlemek sünnettir. Az yimeli ve az uyumalıdır. Tok olarak yatmamalıdır. Hadis-i şerifte, (Tok olarak yatmayın, kalbiniz katılaşır) buyuruldu.
Gül koklarken Gül koklayınca, salevat-ı şerife getirmelidir. Çünkü, Peygamber efendimizin mübarek teri, gül gibi kokardı. Hadis-i şerifte, (Üç şey, bedeni besler: Güzel koku, yumuşak kumaştan güzel elbise ve bal yemek) buyuruldu.
Unutkanlığa sebep olan şeyler:
Ekşi elma ve kötü kokulu şeyler yemek, çok aç durmak, hep tok durmak, çok üzülmek, işlerin dağınık olması, idam edilene bakmak, mezar taşlarını okumak, durgun suya bakmak, afyon gibi uyuşturucu kullanmak unutkanlığa sebep olur.
Zihni açan ve unutkanlığı gideren şeyler:
Kereviz, kuru üzüm, çörek otu, bal, badem yemek, koyun sütü içmek, başı, gül yağı ile yağlamak, misk ve karanfil kullanmak, öd buharı ve kimyon unu koklamak zihni açar ve unutkanlığı giderir.

1 Akılca en mükemmeliniz, Allah’tan en çok korkanınızdır

2 Sabah namazına çok dikkat ederek geçirmemengerekir Çünkü sabah namazında çok büyük faziletler vardır

3 Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın

4 Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür

5 Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak, varlıkta da darlıkta da Allah’a çok hamdedenlerdir

6 Kıyâmet gününde ilk hesaplaşacak kimseler, komşulardır

7 Kıyâmet gününde Âdemoğlu, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz;
aÖmrünü nerede ve ne sûretle harcadığından,
bYaptığı işleri ne maksatla yaptığından,
cMalını nereden kazandığından ve nerelere sarfettiğinden,
dVücudunu, sıhhatini nerede ve ne sûretle yıprattığından

8 Bütün insanlar günah işler, fakat günah işleyenlerin en hayırlısı, tövbe edenlerdir

9 Her kim Ramazan’ı tutar, sonra da ona Şevval’den altı gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur

10 Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir

11 Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse, o lânet kendine döner

12 Dünyânın belâ ve fitneden başka hiçbir şeyi kalmadı

13 Kurban kesiniz Onunla nefsi temizleyiniz Bir kimse, gününde kurbanını alır, kıbleye yatırırsa, onun boynuzu, tersi, kanı, kılı ve her zerresi Kıyâmet Günü o kimse için hazır olur Yere düşen kan, Alah’ın muhâfazasına düşmüş olur Az infak edin, çok ecir alın

14 Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir

15 Hiçbir farz namazı kasten terk etme Kim namazı kasten terk ederse, İlâhı koruma ve teminattan mahrum kalır

16 Kim, insanların dînî işlerinde Allah’ın faydalı kıldığı bir ilmi gizlerse, Allah, Kıyâmet günü onu ateşten bir gem ile gemler

17 Kim, insanların kalbini çekmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah Kıyâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!

18 Severken itidalden(ölçüden,sabırdan) ayrılma Olur ki bir gün darılırsın, dost iken yaptığın aşırı hareketlerden mahcub olursun Dargın olduğun zamanlarda da itidalden ayrılma Olur ki bir gün dost olursun Dargınken yaptığın hareketlerden mahcubiyet hissedersin

19 Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin artsın

20 Nimetleriyle sizi beslediği için Allah’ı sevin Beni de Allah sevgisi için sevin Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin

21 Fitneden kaçının! Çünkü o esnada dil, (tesir bakımından) kılıç darbesi gibidir

22 Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir Hayâ ise girdiğin şeyi güzelleştirir

23 Kim her gün farzlar dışında on iki rekat (nâfile) kılarsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev inşa eder

24 Sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlakâ bu, bir kısmına fitne olur

25 Allah’a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr’a buğzetmesin

26 Şiir vardır ki, hikmettir Beyân vardır ki, büyüdür

27 Kulun dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz Kalbi doğru olmadıkça da îmânı doğru olmaz

28 Cehennemi kuşatan surun dört (ayrı) duvarı vardır Her duvarın kalınlığı kırk yıllık yürüme mesâfesi kadardır

29 Duâ rahmetin, abdest namazın, namaz Cennetin anahtarıdır

30 Mü’minin niyeti, amelinden hayırlıdır

31 Ümmetimden bir grup insan Kur’an’ı muhakkak sûrette okuyacak Ancak bunlar, okun avı süratle delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar

32 Veyl, cehennemde bir vadidir Kâfir orada, kırk yıl batar da dibine ulaşamaz

33 Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez

34 İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı

35 Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir

36 Mü’min hazırlığı, (malı) avucu içine aldığıdır

37 Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, âhiri mi daha hayırlıdır bilinmez

38 Sattığı zaman, satın aldığı vakit ve (alacağını) istediği sırada kolaylık gösterene Allah merhametle muamele etsin

39 Ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda öleceksin; ne kadar seversen sev, sonunda ayrılacaksın; Dilediğini işle muhakkak karşılığını görürsün!

40 Allah gönderdiği her derdin, şifâsını da göndermiştir

41 Her namazın arkasında Âyetü’l Kürsî ‘yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer)

42 Kanâat, tükenmez bir hazinedir

43 Îmân’ın efdali; nerede olursan Allah’ın seninle beraber olduğunu bilmendir

44 Ticârete devam edin Çünkü rızkın onda dokuzu ticârettedir

45 Ya hayır konuş, ya da sus

46 Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız Kim Müslümanların gizli hallerini araştırırsa Cenâb-ı Hakk onun gizli hallerini açığa vurur Evinin içinde bile olsa onu rezil eder

47 Kazancın en hayırlısı, insanın kendi eli ile olan ameli (sanatı, mesleği) ve her bir mebur (hîleden uzak, iyi) ticâret muâmelesidir

48 Pişmanlık, tövbedir

49 Kim bir serçeyi gereksizce öldürürse, o serçe kıyâmet günü arşın altından şöyle seslenerek gelir : Sor şuna Yâ Rab! Beni niçin menfaatsiz yere öldürdü

50 Kim, bir zümreye benzemeye çalışırsa, o, onlardandır

51 Dinde namazın yeri, vücûtta başın yeri gibidir

52 Sirkenin balı bozduğu gibi, kötü ahlâk ameli ifsâd eder

53 Ahlâk güzelliği, kişinin saâdetindendir

54 Kim, dâvet edilmediği bir yemeğe giderse, hırsız olarak girmiş ve yağmacı olarak çıkmış olur

55 Bir iş yapmak istediğin zaman iyice düşün Eğer sonu iyi ve fâideli ise yap Eğer sonu zararlı ve günah ise terk et

56 Ezan ile kâmet arasında duâ reddolunmaz

57 Yazıklar olsun o kimseye ki halkı güldürmek için yalan söyler Veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona, veyl (azâbı) ona

58 Sabah (namazı vakti) uykusu, rızka mâni olur

59 Hikmetin başı, Allah korkusudur

60 Mü’min bir mîde ile; kâfir ise yedi mîde ile yer

81 Dilini tutmak hikmettir; ne var ki, yapanları pek azdır

82 Kim bir mü’min kardeşinin ticâretindeki ikâlesini kabul ederse, Cenâb-ı Hakk da âhirette onun hatalarını bağışlar (düştüğü yerden kaldırır) mü’min kardeşine gösterdiği kolaylıktan dolayı onu mağfiret eder

83 Yalan yere yemîn etmek, evleri ıssız bırakır

84 Kim, aza şükretmezse, çoğa şükretmez

85 Duâ ibâdetin ta kendisidir

86 Her ki mAllah’a itâat etmemeye yemin ederse, Allah’a itâat etsin (ve yemin keffâretini versin) ve her kim âsî olmaya yemin ederse Allah’a âsî olmasın (ve yeminin keffâretini versin)

87 Kim bir şey üzerine yemin eder de başka bir şeyi yemin ettiği şeyden daha hayırlı görürse, hayırlı olan şeyi yapsın, yemininden dolayı keffâret versin

88 Kim, iki çenesi (dil) ile iki bacak arası (ırzı)na sâhip olursa, cennete girer

89 Günahtan tövbe ederek dönen, hiç günah işlememiş gibidir

90 İlme mâni olmak helâl olmaz

91 Kim kırk sabah ihlâs (üzerine ibâdete devam) ederse kalbindeki hikmet menbaı lisânında zuhûr eder

92 Dünyâda, gârîb gibi veya yolcu gibi ol ve kendini ashâb-ı kubur (kabirdekiler)den say!

93 Musîbetleri, hastalıkları ve sadakayı gizlemek salihlik hazînelerindendir

94 Bir âlim, şeytana karşı, (ibâdete devâm eden) bin âbidden çetindir

95 Kişinin iyiliği kendini sevindirir, kötülüğü de üzerse, işte o mü’mindir

96 Doğru bir tacir, (kıyamet günü) peygamberler, sıdııklar ve şihitlerle beraber (haşr) olacaktır

97 Ashâbımdan birisi bir yerde ölürse, kıyâmet günü onların nûru ve önderi olarak dirilir

98 Nebî (sav) üzerine salavât okumak köle âzât etmekten efdaldir

99 Kim bir ayıbı (bulunan malı), o (kusuru)nu açıklamadan satarsa, Allah’ın dâimî gazabı içinde kalır ve melekler durmadan ona lânet eder

100 Ya âlim ol, ya talebe ol, ya da onları seven ol, dördüncüsü olma, helâk olursun

121 Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, dünya ve âhiret iyilikleri verilmiştir

122 Allahü teâlânın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır O saatte Allahü teâlâyı zikredenlerden olabiliyorsan ol!

123 Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle Çünkü o, Cennet hazinesidir

124 Ekmeğe saygı duyun! Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır

125 Ekini hasat ettiğiniz zaman, fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin! Allahü teâlâ israf edenleri elbette sevmez

126 Hasta ziyâretine gittiğinizde ona, ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip, ümit veriniz!

127 Bir mümin namaz kılmaya başlayınca, Cennet kapıları onun için açılır Rabbi ile arasında bulunan perdeler kalkar Bu hâl namaz bitinceye kadar devam eder

128 Allahü teâlâ, bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi, insanlarla güzel geçinmemi de emretti

129 Gıybet, insanın sevabını ve iyi amellerini, ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar

130 İnsanlar içinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır

131 Allahü teâlâ her Cumâ günü 600 000 kişiyi Cehennemden azat eder Bunların hepsi Cehenneme lâyık olup Cumâ gününün bereketi ile Cehennemden çıkarılır

132 Kadınlarınıza eziyet etmeyin! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emânetidir Onlara yumuşak olunuz ve iyilik ediniz!

133 İnsanların dünyada endişesi en büyük olanı mümin kimsedir Çünkü hem dünyası, hem de âhıreti için endişelidir

134 Her nemâzdan sonra, üç kerre Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etübü ileyh okuyanın bütün günâhları afv olur

135 İstigfâra devâm edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır Onu, hiç ummadığı yerden rızklandırır

136 Yâ Ebâ Hüreyre! Kuşluk namazını terk etme! Cennetin bir kapısı vardır ki, ona “Duhâ kapısı” derler Bu kapıdan yalnız kuşluk namazı kılanlar girer

137 Her kim sabahleyin üç defa “Eûzü billâhissemî’il’alîmi mineş-şetânirracîm” dedikten sonra Haşr sûresinin son üç âyeti (Hüvallâhüllezî) okursa, Allah, ona akşama kadar bağışlamasını dileyerek yetmişbin melek görevlendirir O kimse o gün ölürse şehid olarak ölür Akşamleyin ölürse yine böyledir

138 Gece uyanınca, şu duâyı okuyan, her istediğine nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm

139 Her kim Ramazân-ı şerîf gecesi seher vaktinde kalkıp namaz kılmakla meşgul olsa ve ibâdet etmeğe niyyet eylese, kirâmen kâtibîn melekleri derler ki, Hak teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin, ömrünü bereketli kılsın! Döşeği dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri senin ayağını sırat üzerinde muhkem eylesin ve selâmet ihsân buyursun Abdest alınca, su dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri, senin kalbini temiz eylesin! Nihâyet bu kul namaz kılmağa başlayınca, Hak teâlâ hazretleri azamet-i şânıyla buyurur ki: “Ey benim kulum, ne istersen iste! Dileğini yerine getireceğim

140 Zikrin en hayırlısı gizli olanı, rızkın en hayırlısı da yetecek kadar olanıdır [Ahmed b Hanbel]

141 Bir edepsizliğin cezası bir hayrı işleyememektir

142 Çok kaygı çekme, mukadder olan olur, takdir olunan rızkın da sana gelir

143 Her paslanmanın cilası vardır Kalbin cilası da esteğfirullah demektir

144 Bir kimse riyaya, yaptırdıklarını işittirmeye başlarsa bundan vazgeçinceye kadar Allah’ın gazabındadır

145 Hicretin efdali Allah’ın hoşlanmadığını terketmektir

146 Müslümanla alakayı kesmek onun kanını dökmek gibidir

147 Bir kimse bir mazlumla onun hakkını alıncaya kadar yürüse ayaklarının kaydığı günde Hak Teala onun iki ayağını sabit kılar

148 Erteleyenler helak olmuştur

149 Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır, bunlardan ancak bir tanesi kurtulur

150 Cehennemden kurtulan fırka; benim ve ashabımın gitdiği yolda olanların fırkasıdır

151 Kim ki kurban kesmeye malî kudreti yerinde olur da kesmezse, o kimse namazgâhımıza sakın yaklaşmasın

Nach oben