Karaciğer Hakkında Bilgiler-Karaciğer Detoksu

Karaciğer Hakkında Bilgiler - Karaciğer Detoksu Nedir? Karaciğer Detoksu Nasıl Yapılır?

Karaciğer Anatomisi

Karaciğer Anatomisi, karaciğer ortalama 1.4-1.6 kg ağırlığı ile vücudun en büyük solid organıdır. Karaciğer yumuşak esnek bir organ olup, abdominal kavitenin üst kısmında diafragmanın hemen altındadır. Erişkinde sağ üst kadranın büyük kısmını kaplar. Diafragma karaciğeri plevra, akciğerler, perikardiyum ve kalpten ayırır. Karaciğerin konveks üst yüzü diafragma kubbesinin alt yüzünün şekline uyar. Facies visceralis veya arka alt yüz komşu organlara uygun şekil alır ve bu yüzden şekli düzensizdir. Bu yüz özefagusun pars abdominalisi, mide, duodenum, kolonun hepatik fleksurası, sağ böbrek, sağ adrenal gland ve safra kesesi ile temas halindedir. İnferior vena kava loju, safra kesesi loju ve çıplak alan dışında karaciğerin tamamı "glisson kapsülü" denilen periton ile çevrilidir. Karaciğerin ağırlığı genellikle erkeklerde 1,4-1.8 kg, kadınlarda ise 1,2-1.4 kg olup,1.0-2.5 kg arasında değişkenlik gösterir.

Karaciğer bağları:

Karaciğeri örten periton yaprakları komşu organlara ve diafragmaya atlarken bir takım bağlar yaparlar. Falciform, yuvarlak ve koroner ligamalar karaciğeri diyafragma ve karın ön duvarına bağlar. Glisson kapsülü iki yaprağa ayrılarak diyafragmaya yapışır. Bu iki periton yaprağı anterior ve posterior koroner ligamalar aşını alır. Bu bağlar sağda ve solda trianguler ligamaları oluşturur. Önde ise anterior ve posteriori ligamanlar birleşerek falciform ligamanı oluşturur. Falciform ligamanı da karaciğeri ön duvara asar.

Karaciğerin vasküler anatomisi:

Karaciğer kan akımı portal ven, hepatik arter ve hepatik ven tarafından düzenlenir. Karaciğer portal ven ve hepatik arterin ikisinden de beslenir. Portal ven, intestinal sistem ve dalaktan gelen az oksijenli venöz kanı taşımasına rağmen, hepatositlerin oksijen ihtiyacının yarısını karşılar. Bu çift kanlanma, hepatik enfarktın düşük insidansını açıklar.

Karaciğerin lober ve segmenter anatomisi:

Karaciğerin her birinin kendi vasküler beslenmesi olan ve diğer karaciğer parankimini etkilemeden rezeke edebilecek fonksiyonel segmentlerden oluştuğu ilk olarak 1957'de Fransız cerrah Couinaud ve yine 1957'de Goldsmith ve Woodburne'un çalışmaları ile tanınmıştır. Karaciğerin segmenter anatomisinin temelini oluşturan iki adet majör vasküler sistem vardır. 2 hepatopedal sistem ( arterial ve portal venöz sistem ) ve drenajı sağlayan hepatik venöz sistemi. Goldsmith ve Woodburne sınıflaması üç majör hepatik verin dağılımını baz alır. Buna göre karaciğer üç loba ayrılır; sağ lob, sol lob ve kaudat lob.
Couinaud ve Bismuth portal ve hepatik venlerin dallanmasını esas alarak karaciğeri segment ve subsegmentlere ayırmıştır. Middle hepatik ven karaciğeri sağ ve sol loba böler. Her biri sağ ve sol hepatik venler ile medial ve lateral sektörlere bölünür. 4 sektör vardır; sağ lateral, sağ medial, sol lateral, sol medial. Her biri sağ ve sol ana portal dallar doğrultusunda çizilen hayali transvers hat ile anterior ve posterior segmentlere bölünür.

Karaciğer Hastalıkları

Karaciğer Hastalıkları, Günümüzde birçok insan karaciğer hastalıkları nedeniyle hayatlarını kaybetmektedir. Hayalarını kaybeden insanların yanı sıra karaciğer hastalıkları ile savaşan birçok insan vardır. Günümüzde, ülkemiz ya da dünya olmak üzere tıbbın bu kadar gelişmesine rağmen insanlar daha bu tür hastalıklar nedeni ile hayatlarını kaybetmektedir. Birçok karaciğer hastalıkları vardır. Bunlardan bazıları oldukça ilerleyene kadar kendisini kişide herhangi bir belirti vermeden ya da varlığını hissettirmeden sürdürmektedir. Hastalık ilerledikten sonra ise kişiyi oldukça zor durumlarla karşılaştırarak büyük sorunları meydana getirmektedir. Karaciğer hastalıklarından bazıları ise oluşur oluşmaz etkilerini hastada göstererek sorun haline gelmektedir. Aslında karaciğer hastalıkları kişiler üzerinde tedavi edilebilmektedir. Hatta bu organ gerekirse nakil işlemleri yapılarak başka bir kişinin bağışladığı karaciğer ile değiştirilebilir. İşte bu durum birazda olsa sevindiricidir. Karaciğerde meydana gelen bazı hastalıkların genel nedeni vücutta görülen diğer hastalıklardır.

Karaciğer hastalıklarından en yaygın görülenler;

Karaciğer şişmesi: Birçok insanda görülen ve ilk zamanlar kendisini çok fazla hissettirmeyen bir hastalıktır. Genellikle vücutta bulunan diğer hastalıklardan dolayı meydana gelen bu hastalık genellikle karaciğer hücrelerinin şişerek safra yolunu tıkaması nedeni ile meydana gelmektedir. Karaciğer şişmesi görülen kişilerde dokular sarı renk almaya başlar. Bu durum hastanın gözlerinden bile belli olmaktadır. Karaciğer şişmesi sorunu olan hastalarda genellikle belirti olarak karın bölgesinde şişkinlik hissi gibi durumlar gözlemlenmektedir. Maalesef bu belirti kişilerin doktora gitmelerini teşkil etmediği için hastalık oldukça geç hissedilir.

Siroz: Bu hastalık yine karaciğerde meydan gelen ve kişilerde birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olan bir durumdur. Siroz hastalığı, genellikle kronik olarak kişilerde gözlemlenmektedir. Siroz hastalığı kişilerin karaciğerindeki hücrelerin zamanla ölmesine ve hücrelerin gelişiminin engellenmesine neden olur. Bu nedenden dolayı kişilerde karaciğer yetmezliği problemleri meydana gelerek kişini yaşam kalitesi düşer. Siroz hastalığının en büyük belirtisi tabi ki zayıflayan bacaklardır. Bu durumda kişi durumu oldukça geç fark eder. Bunun yanında kişide görülen sarılık durumları yine bu hastalıktan dolayı meydana gelebilecek bir sorundur. Siroz hastalığında son olarak diğer belirti ise kişinin karaciğerindeki aşırı sertliktir. Bu durum doktorlar tarafından incelenen bir bölümdür.

Karaciğer Yetmezliği: Bu hastalık daha önce de söylediğimiz gibi karaciğer hastalıkları arasında karaciğerde ya da yakın organlarda meydana gelen olumsuzluklardan dolayı kronik yada sürekli görülen bir sorundur. Bu durum birçok insanda genç yaşlı demeden her yaşta görülebilmektedir. Bu hastalığın nedeni bazen bulunamayınca durum dahada zorlaşıyor. Çünkü durum tedavi edilse bile daha sonradan tekrar etkilerini göstermektedir. Çünkü bu soruna neden olan sorun henüz çözülememiş olacaktır. Karaciğer yetmezliği görülen kişilerde en büyük belirti ise kişinin sabahları idrarının koyu renkte olmasıdır. Bu durum tek başına bir belirti için yetersiz olabilir. Yani karaciğer yetmezliği görülen kişilerde ayrıca görülen bir belirti ise kabızlık, mide bulantısı, sık sık idrara çıkma durumudur.

Hepatit A: Yine oldukça fazla görülen bir hastalık olan ve halk arasında sarılık olarak değerlendirilen bu hastalık karaciğerde görülen hastalıklardandır. Genellikle karaciğerde meydana gelen iltihaplanma nedeni ile ortaya çıkan bu hastalık birçok zaman tedavi edilebilmektedir. Bu hastalık cinsel ilişki ya da kan yoluyla bulaşabilmektedir.

Hepatit B: Bu virüs karaciğerin iltihaplanmasına ve hasara uğramasına yol açarak hücre gelişimini durdurmaktadır. Müdahale edilmediğinde çok büyük problemlerle karşınıza çıkabilir. Bu virüs yine cinsel ilişki ya da kan yolu ile bulaşmaktadır. Bazen doğuştan anneden geçen bir hastalık olabilir. Bu durumun belirtileri ise ateş, yorgunluk, bitkinlik gibi durumlardır.

Karaciğer Büyümesi

Karaciğer Büyümesi, Vücudun en büyük ve en değerli organlarından biri olan karaciğer, diğer tüm organlar gibi bazen farklı sebeplerden dolayı bazı sorunlar meydana getirebilmektedir. Öyle ki bu sorunlar ise insanlar üzeriden farklı belirtilerle kimi zaman kişinin günlük aktivitelerinin kısıtlanmasına neden olmaktadır. Tıp dilinde hepatomegali olarak geçen karaciğer büyümesi günümüzde hızla artış gösteren bir hastalıktır. Bu hastalık insanların hızla artmasından dolayı ortaya çıkan önemli bir durumdur. Hastalığın meydana gelmesinin birçok nedeni olsa da bazı insanlarda hastalığın hangi nedenden dolayı ortaya çıktığı belirlenemez. Karaciğer büyümesi günümüzde gelişen tıpla birlikte tedavisi oldukça kolaylaştırılmış ve çözülebilir hastalıklar arasına girmiştir. Bu hastalık genellikle yetişkin ve yaşlı insanlarda görülmektedir. Tabi ki bu durum genellikle böyledir. Bazen küçük yaşlardaki bir çocukta bile bu durum görülebilmektedir. Vücutta son derece kritik görevler yapan karaciğer, bu gibi sorunlarla karşılaşarak yavaş yavaş görevini yapamaz hale gelmektedir. Bu nedenle insanlar, bu hastalıkla karşı karşıya geldiklerinde çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Özellikle müdahale edilmeyen karaciğer büyümesi hastalığında diğer organlarda bu durumdan etkilenerek vücutta daha farklı sorunların çıktığı gözlemleniyor. Bu nedenle karaciğer büyümesi problemi olan kişilerin mutlaka ama mutlaka bu durumun en küçük belirtisinde bile doktora giderek bu hastalığı kontrol altına alması gerekmektedir. En azında yapılan küçük ilaç tedavileri ile bu hastalığın ilerlememesi sağlanabilir.

Aslında karaciğer büyümesi bir hastalık değildir. Ama bu sorunun ortaya çıkmasına neden olan diğer etkenler bu sorunun meydana gelmesine neden olarak kişilerde son derece rahatsızlıkları meydana getirmektedir. Birçok insanda karaciğer büyümesi olabilir. Fakat bu durum kendisini farklı belirtiler göstererek ortaya çıkarmadığı için bu durum yıllarca farklında olmadan kişi üzerinde devam eder. Karaciğer büyümesinin birkaç tane küçük belirtisi bulunmaktadır. Öyle ki bu durumda kişi çoğu zaman doktora bile gitmez. Bu belirtiler ise;

Kişide görülen sürekli şişkinlik hissi aslında karaciğer nedeni ile oluşan bir durumdur. Bu durum genellikle karaciğerin olduğundan çok daha büyümesi nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Aksi halde küçük büyümelerde bu durum çok fazla belirti vermez.
Bunun yanında görülen karında rahatsızlık yine karaciğerin büyümesi nedeni ile oluşturduğu dolgunluk nedeni iledir. Bu durum da yine diğer sorunlarla bağdaştırıldığı için kişilerin çok fazla önem vermediği belirtilerdir. Karaciğer büyümesi genellikle kişinin başka bir sorun nedeni ile doktora gitmesi ile tesadüfen ortaya çıkan bir sorundur.

Bu durum genellikle çok fazla alkol tüketen kişilerde görülmektedir. Bu nedenle alkollü içeceklerin tüketilmesi biraz daha azaltılmalıdır. Aksi halde tedaviler uygulansa bile yapılan tedavilerden olumlu sonuçlar alınamaz. Bunun yanında çok fazla içilen tütün ürünleri yine akciğer problemlerini ortaya çıkarmaktadır.

Karaciğer büyümesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Öyle ki bu nedenler kimi zaman karaciğerden kaynaklanan, kimi zaman diğer organlardan kaynaklanan, kimi zaman ise kişide bulunan diğer hastalıklardan dolayı ortaya çıkan bir durumdur. Bu nedenle hastalığın nedeninin bulunması oldukça zordur. Bunun üstüne nedeni bulunamayan karaciğer problemi için tedavi biraz daha zorlaşmaktadır. Çünkü bu neden ortadan kalkmadığı sürece kişinin bu durumdan kurtulma ihtimali oldukça düşer.

Karaciğer Büyümesi Belirtileri

Karaciğer Büyümesi Belirtileri, Karaciğerler vücudumuzda işlevi itibarıyla en önemli organlarımızdan biridir. Karaciğerlerimiz vücudumuzda yağlı elementleri ve karbondioksit görevlerini üstlenir. Ayrıca sigara ve alkol kullanıyorsanız, karaciğerleriniz sizin yaşama sebebinizdir. Sigara ve alkolde bulunan toksinleri arındırarak vücuttan atmayı sağlar. Bunların yanında bağırsak ve sindirim sistemlerinin doğru çalışmasını ve vücuttaki toksin ve mikropları sindirim sistemleri ile atık bir şekilde vücuttan atmayı sağlar. Bundan dolayı karaciğerlerimiz vücudumuz için önemi oldukça çoktur. Karaciğerlerde büyüme, karaciğerlerimiz 15 yaşına kadar yaşımızla orantılı bir şekilde büyümektedir. Periyodik bir şekilde büyüme gerçekleşen karaciğerlerimiz 15 yaşından sonra büyümesi durur ve vücudumuzun hacimce en büyük organı olur. Bu şekilde erkeklerde kadınlara oranla karaciğerler daha çok büyüme sağlar ve erkeklerin genel olarak karaciğerleri daha büyüktür. Burada korkulacak olan karaciğerlerimizin 15 yaşından sonra ileri yaşlarda büyüme sağlamasıdır.

Karaciğer Büyümesinin Tehlikesi Ve İlk Etapta Görülen Belirtiler;

Karaciğer büyümesinin önlemi alınmadığı takdirde karaciğelerimiz işlevini yitirebilir. Bundan dolayı çok ciddi rahatsızlıklara gebe kalınabilir. Bundan dolayı karaciğer büyümesi küçümsenecek bir rahatsızlık değildir. Karaciğer büyümesi belirtileri ise; genel olarak şişkinlik hissinin fazla olmasıdır. Bu en büyük belirtisidir. Aç dahi olsanız sürekli olarak şişkinlik hissi uyandırır. Karaciğer büyümesi bir diğer belirtisi ise ağrılar oluşur. Tam olarak gögüs kafesinin altı sağ tarafta sırtınıza yakın bölgede ağrılar meydana gelir. Bu ağrılar genelde kısa ve hafif sancılı bir şekilde gerçekleşir. Bunların yanında ek olarakta, vücudunuzda sarılık, aşırı yorgunluk, kendinizi güçsüz hissetme ve kronik olarak mide bulantısı ile kilo kayıpları gibi belirtiler görülür. Evet görüldüğü gibi karaciğer büyümesi belirtileri genel olarak çokta farkında olabilecek birer belirtiler değildir. Bundan dolayı çoğu insanlarda karaciğer büyümesi gerçekleşir. Fakat hastaların bir çoğu farkında olmadan hayatlarını sürdürmektedir.

Karaciğer Büyümesine Neden Olan Hastalıklar;

Karaciğer büyümesi asıl nedenlerini bilmekte fayda vardır. Çünkü karaciğer büyümesi genel olarak başka rahatsızlıklardan dolayı gerçekleşir. Bazı hastalıklar karaciğerin büyümesine neden olur. Çoğu karaciğer hastalıklarında karaciğer büyümesi gerçekleşir. Bunların yanında kalp hastalıklarında, anemi gibi kan hastalıklarında, viral enfeksiyon ve bakteriyal enfeksiyonlarda. metabolizma bozukluklarında ve aşırı yağlanmalarda karaciğer büyümesi gerçekleşir. Karaciğer büyümesinin anlaşılması için mutlaka doktora gidilmelidir. Doktor tarafından vücudun sağ tarafında kaburgaların hemen altında el yardımıyla karaciğerin büyümesi tespit edilebilir. Doktor sizden derin bir nefes alıp vermenizi sağlayarak elleri ile bastırarak belirleyebilir. Bu yöntem kilolu insanlarda gerçekleşmeyebilir. Ve ultrason ve röntgen tahlilleri yaptırarak karaciğer büyümesi teşhisi konulabilir. Karaciğer büyümesi teşhisini doktorunuz sadece el yardımıyla koymuşsa mutlaka siz kendiniz ultrason ve röntgenlerin çekilmesini isteyin. Çünkü karaciğer büyümesi tömür vb gibi rahatsızlıklardan dolayı da büyüme gerçekleşebileceği için tahlil sonuçlarıyla bu rahatsızlıklar varsa meydana çıkmış olur böylelikle.

Karaciğer İçin Faydalı Besinler

Karaciğer İçin Faydalı Besinler, Karaciğer, insan vücudunda oldukça önemli görevler üslenmiş adeta küçük bir laboratuvar gibi çalışmaktadır. İnsan yaşam için oldukça önemli olan karaciğer her zaman önem verilmesi gereken organlardan biridir. Öyle ki karaciğer sorunları meydana geldiğinde kişinin hayati tehlikeler bile yaşaması muhtemeldir. Bu nedenle karaciğer için faydalı besinler günümüzde insanların çok daha fazla tükettiği besinler arasındadır. Sizlerde eğer karaciğere iyi gelen besinleri hayatınızda bulundurmuyorsanız kesinlikle bu andan itibaren bu besinlere biraz daha yaklaşın. Birçok zaman aynen tıbbi ilaçlar kadar etkili olan besinler karaciğer problemlerinden biri olan hastalıklarda çok büyük etkiler oluşturarak kişilerin rahatlamasına ve şifa kazanmasına bile yaramaktadır. Bu nedenle sizlerde ister karaciğer hastası olun ister olmayın karaciğeriniz için gerekli besinleri mutlaka az da olsa tüketin. Bu besinler belki ilk seferde değil ama sizlere uzun süre tükettiğiniz zaman oldukça faydalı olacaktır. Bu nedenle karaciğer için faydalı besinler tüketin.

Şimdi karaciğer için faydalı besinlerdi değerlendirelim. Öncelikle:

Tahıllar: Özellikle tam tahıllı gıdalar karaciğer için oldukça fayda sağlayan ve uygun dozlarda, doğru şekillerde vücuda almanız dahilinde sizlere oldukça etki ederek karaciğerin ihtiyaç duyduğu mineralleri ve enerjiyi bu tahıllı gıdalardan almasını sağlayabilirsiniz. Tam tahıllı gıdalar aynı zamanda bir antioksidan görevi görerek karaciğere fayda sağlamaktadır .Bu gıdalar genellikle buğday, buğday ekmeği ve diğer yiyecekler içerisinde mevcuttur.
Protein: Karaciğer için faydalı besinler arasında tabi ki proteinde vardır. Sağlıklı bir karaciğer için protein kesinlikle şarttır. Proteinin bolca tüketilmesi karaciğer için kas dokularının daha hızlı gelişmesini ve çok daha iyi bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. İnsan vücudunun laboratuvarı olan karaciğer protein ihtiyacını tükettiğiniz ve tüketeceğiniz proteinden karşılamaktadır. Öyle ki süt, yoğurt, peynir, et gibi gıdalar içerisinde bulunan proteini bu gıdaları tüketerek rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bu ürünleri uygun ölçülerde tüketebilirsiniz.
Enginar: Karaciğer için tüketilmesi gereken en önemli bitkilerdendir. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller karaciğer için gerekli olan enerji kaynağıdır. Ayrıca karaciğerdeki hücre yenilenmelerini arttırarak daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde işlevlerini yapmasını sağlayan buy bitkinin herkes tarafından tüketilmesi gerekmektedir. Enginar bitkisini birçok markette ya da manavda kolay bir şekilde bulabilirsiniz.
Karaturp: Yine karaciğer için faydalı besinler arasında olan karaturp, içerisinde bulunan detoks özelliği ile safrayı temizleyerek karaciğer içerisindeki yabancı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Böylece karaciğere birçok fayda sağlayan karaturp sadece bunun için değil daha birçok organ için oldukça önemli faydalar sağlamaktadır.
Çörek Otu: Çörek otu karaciğerin çalışmasını hızlandırarak yaptığı görevleri daha kolay bir şekilde gerçekleştirmesi için yardımcı olmaktadır. Öyle ki bu bitki yine sadece karaciğer için değil vücudun birçok bölgesinde muhteşem etkiler göstererek etkilerini sizlere gösterecektir. Bu nedenle bolca çörek otu tüketebilirsiniz. Biraz acı bir tadı olan çörek otunu bal ile karıştırarak yediğinizde daha da fazla fayda alabilirsiniz.

Karaciğer Hastalıklarının Belirtileri
Karaciğer Hastalıklarının Belirtileri, Karaciğer insan vücudunun en önemli organlarından biridir. Karaciğer, yiyeceklerin enerjiye çevrilmesinden ve kandaki toksinlerin temizlenmesinden sorumlu organdır. Karaciğer vücudun en büyük katı organıdır. Karaciğer göğüs kafesi ile korunmaktadır ve karnın sağ üst kısmında yer almaktadır. Birçok hastalık karaciğeri etkilemektedir. Karaciğer hastalıklarının en belirgin özellikleri ise;

Alkolle Bağlantılı Karaciğer Hastalıkları

Alkolle bağlantılı olan karaciğer hastalığı aşırı alkol kullanımı sonucunda gelişmektedir.

Karın bölgesinde ağrı ve sızı belirir.
Asit bulunur.
Asit nedeni ile kilo alımı olur.
Bulantı ve iştah kaybı görülebilmektedir.
Kafa karışıklığı görülebilmektedir.
Kuru ağız veya aşırı susama görülebilmektedir.
Kişide yorgunluk belirtisi olabilir.
Ateş görülebilir.
Sarılık görülebilir.

Karaciğer Yağlanması

Birçok uzmana göre karaciğer yağlanması alkol ile ilgili karaciğer hastalığının ilk etabıdır. Herhangi bir belirti göstermeyebilir. Karaciğer yağlanması hastalığının erken dönemlerinde karnın sağ üst köşesinde bir ağrı hissedilir. Bununla birlikte halsizlik ve yorgunlukta görülebilmektedir. Hastalık ilerlediğinde olabilecek belirtiler;

Bağırsaklarda veya yemek borusundaki tıkanma sebebiyle kanama oluşabilmektedir.
Karın boşluğunda sıvı olabilir.
İştah kaybı görülebilir.
Cinsel ilgi kaybı görülebilir.
Karaciğer yetmezliği olabilir.
Unutkanlık ve konsantre gibi zihinsel karışıklık olabilir.
Bulantı görülebilir.
Deri altında küçük kırmızı örümcek damarlar yada kolay morarma görülebilir.
Kilo kaybı, zayıflık oluşabilir.
Bacak ve ayaklarda şişme olabilir.
Koyu renkli idrar olabilir.
Gözde ve deride sararma oluşabilir.

Karaciğer Görevi
Karaciğer görevi, karaciğer insan vücudunda yer alan en büyük organdır karın boşluğunun sağ kısmında bulunur ve ortalama bir buçuk kilo ağırlığa sahiptir. Yaşamsal fonksiyonları yerine getiren karaciğer kendini yenileme özelliğine de sahiptir. Karaciğer günde ortalama bir litre kadar safra salgılar bu safra yağların sindirilmesine yardımcı olur vücutta asit oranını düşürüp baza dönüşmesini sağlar.

Karaciğer görevi, karaciğer tükettiğimiz besinlerin vücut tarafından kullanılabilir hale gelmesini sağlar bu durumu gerçekleştirirken sindirim sisteminden gelen kan içerisinde bulunan molekülleri parçalayarak kullanır ya da depolar. Daha sonra faydalı olanları kan yolu ile gerekli olan durumlarda gereken hücreye gönderir. Zararlı olanları ise bir kaç işlemden geçirir ve ardından böbreklere yollar böbreklere yollanan bu moleküller orada parçalanarak ve süzülerek üre haline gelir ve böbreklerden atılır. Karaciğerin en temel görevi kan yolu ile aldığı besinleri işlemek olduğu için yapısının kanı muhafaza etmeye

Karaciğer Detoksu Nasıl Yapılır?

Hayati organlarımızdan olan karaciğerimiz, vücudumuzun sağ tarafında kaburganın altında bulunur. Yağların sindirilmesine yardımcı olan safrayı üreten, protein sentezleyen, vitaminleri, şekeri, diğer pek çok besin maddesini depolayan karaciğerimiz; hormonları, ilaçları, toksinleri parçalıyor, kandaki atık ve zararlı maddeleri de filtreliyor. Başka bir ifade ile karaciğer, kanı temizleyerek tüm vücudun beslenmesini sağlamaktadır. Zira karaciğerinize aşırı yüklenirseniz, karaciğeriniz yavaş çalışır ve bu da vücut genelinde tüm organların fonksiyonlarının yavaşlamasına, azalmasına yol açar. İşte yaşamsal pek çok fonksiyonun baş kahramanı olan karaciğerimizin işlevlerini desteklemek, daha etkin çalışmasını sağlamak için onun üzerindeki yükü azaltmak, ona yardımcı olmak gerekiyor. Bu bakımdan doktorunuza danışarak belli aralıklarla, zaman zaman karaciğer detoksu uygulamanızda fayda olacaktır.

Karaciğer detoksunda hangi besinler kullanılır?

Karaciğer detoksunda, karaciğer dostu olan besinler kullanılmaktadır. Karaciğer dostu besinler, safra salgılanmasını uyarır, sinidirimin tam fonksiyonla çalışmasını sağlar, kan ve lenf dolaşımını harekete geçirir, vücudu toksinlerden arındırır ve karaciğerin daha verimli bir şekilde çalışmasını destekler. Bunlar; turpgillerden olan tüm sebzeler, limon, turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, soğan, enginar, kuşkonmaz, pancar, kereviz, karahindiba köküdür. Şevketi bostan, peygamber dikeni, dulavratotu, atkuyruğu, devedikeni, yavşan otu da karaciğeri destekleyen bitkilerdir. Bu bağlamda özellikle taze meyve ve sebzelerin sularının içilmesi karaciğer detoksunun vazgeçilmezidir.

Bunlara ek olarak karaciğer dostu vitaminleri içeren besinler de karaciğer detoksu esnasında bize faydalı olacaktır. Bunlar; folik asit ve B kompleks vitaminleri içeren ıspanak, kuşkonmaz, brokoli, lahana ve böğürtlen olarak sıralanabilir. Demir bakımından zengin olan maydanoz, pazı ve pancar karaciğerde inflamasyonu azaltır. Sarımsak, lahana ve pazıda bulunan selenyum, antioksidan özelliğinden dolayı, karaciğeri korur ve destekler. Yağsız et, tavuk, balık B12 vitamini bakımından zengin oldukları için kırmızı kan hücrelerinin üretimini ve dolayısıyla da karaciğerin fonksiyonlarını destekler. Bunların yanında vejetaryen beslenenler içinse soya sütleri, portakal, greyfurt faydalı olacaktır.

Karaciğer detoksunda hangi besinlerden kaçınılır?

Karaciğeri yoran, hasara uğratan besinler karaciğer detoksunda kesinlikle beslenme listenizden çıkarılmalıdır. Bunlar; buğday gibi bol glütenli besinler, süt şekeri olan laktoz tarzında genellikle insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açan besinlerdir.

Karaciğer detoksu tarifleri

Karaciğeri temizleyen bitkisel çay

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zerdeçal
1 yemek kaşığı zencefil
1 tatlı kaşığı toz tarçın
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı bal
1 çay bardağı dolusu Hindistan cevizi sütü
Yarım su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

Su bardağının yarısına kadar sıcak içme suyu koyun, zencefil ve zerdeçalı ekleyip karıştırın ve 8-10 dakika bekletin. Ardından tarçın, karabiber ve balı da ekleyip karıştırın. 5 dakika kadar bekledikten sonra Hindistan cevizi sütünü de ekleyip iyice karıştırın. Taze olarak tüketin. Afiyet olsun.


Karaciğeri temizleyen bitki kürü

Malzemeler:

4-5 tane enginar yaprağı (enginarın çanağından)
2 tane enginar sap yaprağı
2 tane kereviz yaprağı
1 tatlı kaşığı zerdeçal
5 tane limon
1 yemek kaşığı hindiba
1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Kereviz ve enginar yapraklarını yıkayın ve 2 bardak suyun içinde yumuşayıncaya kadar haşlayın. 10-15 dakika bekledikten sonra yaprakları sıkın ve suyunu çıkarın. Zerdeçal, hindiba, bal ve sıktığınız limonları bu suya ekleyin ve karıştırın. Elde ettiğiniz kürden sabah, akşam birer çay bardağı için. Afiyet olsun.

Karaciğeri temizleyen limon kürü

Karaciğer detoksu yapmak istiyorsunuz, limon ve bal dışında diğer malzemeler elinizin altında değilse. Bir su bardağı sıcak suyun içine yarım limonu sıkın ve içine 1 çay kaşığı bal ekleyerek sabahları için. Hiçbir olumsuz etkisi olmayan bu karışım karaciğerinizi düzenli olarak temizleyecektir.

Peygamberimizin Karacieger Detoksu yöntemi islami acidan Karaciger Detoksu
Bir Günlük Hızlı Detoks

Bir bardak Zemzem suyu, veya saf temiz, asitsiz mineral su, veya saf menbea suyu alinir
Ayakda Bir defada (tek yudumda) icilmek kaydi ile icilir, ve ayakda icdigimiz icin, aynen ayakda duş almak gibi olan, bu yöntem ile, vücdumuzun ic organlarina duş aldirmiş oluruz. ve yaklaşik bir 15 dakika ile 30 dakika sonrasinda cişimiz geelcekdir, ve bekletmeden hemen gidip, cişimizi yapmakda, o zehirli ve fazla atik madelerin, vücuttan, sanki icimiz duş alip temizlenircesine cişimiz ile atackdir. Cok SIK olarak yapmayin, sonra kaninizin durulmasina sebeb olursunuz, ve vücut ISISI düşer , ve ISI kaybindan ölümlere yol acabilcek rahatsizliklara yol acar.
Bu formül Karoglan Hoca Başağaçlı Raşit Tunca ya aittir. para ile satilamaz.

Karaciğeri Temizleme, Karaciğere detoks nasıl yapılır, Karaciğer nasıl temizlenir, Karaciğer Sağlığı

Karaciğer hiç şüphesiz en önemli organlardan biridir. Kandaki toksinleri temizler ve proteinleri sentezler, aynı zamanda da önemli enzimleri ve hormonları üretir. Karaciğer hasar gördükten sonra kendini yenileyebilen tek organdır.
Bu kadar önemli bir organ olması nedeniyle her zaman temiz ve sağlıklı tutulmalıdır. Hepatit A, B, C ve siroz gibi bir çok ciddi rahatsızlıktan dolayı hasar görebilir. Bazı ilaçlar da karaciğere zarar verebilir. İyileşme süreci zor olsa da, biz size karaciğeri temizlemeye yarayan ve fonksiyonlarını yeniden kazandıran doğal bir reçete sunmak istiyoruz.

Kuru üzüm suyu nasıl hazırlanır ve 2 günde nasıl karaciğeri temizler?
Eğer bulabilirseniz kurutulmuş organik siyah üzüm alın suda yıkayın. Sonra bir tencereye koyun, üzerine 3 bardak su ekleyin ve karışımı 2-3 dakika kaynatın. Tencereyi ocaktan alın, kapağını kapatıp bir kenara koyun ve 24 saat bekletin.
Ertesi gün, sabah kahvaltıdan önce bu karışımı için – eğer isterseniz ısıtıp da içebilirsiniz. 2 gün boyunca bu yöntemi uygulayın ve pozitif etkilerini hemen hissedeceksiniz.

En iyi sonucu almak için bu yöntemi 1 hafta uygulamanızı tavsiye ederiz. Bunun yanı sıra yağlı yiyeceklerden ve alkolden uzak durmanız, daha sağlıklı beslenmeniz karaciğeri yenileme sürecini hızlandıracaktır.

 


Kaynak :
karaciger gen tr
rasittunca com
Başağaçlı Raşit Tunca
hayat bilgisi

Nach oben