Öyle Bir Dünya Kur ki Bana

ÖYLE BiR DÜNYA KUR Ki BANA

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri

Öyle bir dünya kur ki bana,
Ben atımı hem bağlamıyayım
Hemde geri gelince aynı yerinde bulayım
Ne atım otlanırken yerini terkedip kaybolsun,
Ne de yabancı birisi gelip başı boş at buldum diye alıp götürsün

Öyle bir dünya kur ki bana,
Ne Böcek Çiçekten,Ne Çiçek böcekten,
Ne Dağ Denizden, Ne deniz Dağdan,
Ne Toprak yağmurdan, ne yağmur topraktan,
Ne Kurt Koyundan Kuzudan, Ne Koyun kuzu Kurttan,
Bir Zarar Ve Ziyan görsün.

Öyle bir dünya kur ki bana,
Ben eşimi salıvereyim
otlansın avlansın tavlansın gelsin,
Ne ben ona
Bu gün ne naneler yaptın diye sormak durumunda kalan
Ne de o bana sorsun,
Ne ben yokken, nede ben varken
Ne o benim, ne de ben onun hakkına girmiş olmayayım

Öyle bir dünya kur ki bana,
Bütün çoukların, herkes
hem anası hem babası, hem dedesi hem ninesi, hem kardeşi, hem dostu, arkadaşı olsun.
O Çocuklar, öyle büyüsün ve büyürken
Ne anasından, ne babasından, ne kardeşinden, ne dedesinden ne arkadaşından,…
Bir zarar ziyan görsün.

Öyle bir dünya kur ki bana,
kimse kimsenin hakkına, hukukuna, malına,
dinine, imanına, namusuna,devletine,milletine,…
işine, eşine, parasına, kızına, oğluna,…
Göz dikmesin.

Ne adaleti kırka yarıp bölüp inceltip koparalım,
Nede büyütüp başımıza taç yapalım
Hak hukuka,
Hukukda hakka(Allah,a) bağlı olsun.
Ey insan
Kurabilirsen böyle bir Dünya
Ben O dünya da Mehdiliğe adayım.
Ben o dünyada bırak padişahlığı
Halktan birisi olmaya da adayım.
isdeğim arzuladığım, hayalimdaki dünya böyle bir dünya ama,
Böyle bir dünyayı, ne benden başka isteyen var,
Ne de böyle bir dünya var.

Çünkü öyle bir dünya
Dünya değildir artık,
Orasının adı cennettir Çünkü.

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri

Başağaçlı Raşit Tunca

Schrems, 16.06.2021

 Original Kar©glan

Nach oben